Nieuwe teamwear overeenkomst met NETEX Sport!

Beste sportvrienden,
Beste leden van onze Familievereniging,

We zijn blij jullie onze nieuwe leverancier voor onze JAKO-Teamwear te kunnen voorstellen : NETEX Sport!!

Met Jako en Netex werd een overeenkomst afgesloten voor de komende 3 seizoenen.
We voorzien zoals steeds een Pasdag, deze wordt gehouden op vrijdag 25 September in onze Chalet!
Bestellingen lopen via de club, waarbij de volgende procedure wordt gevolgd:
Voor het noteren van een bestelling van de kledinglijn (Competition 2.0) wordt een bestelformulier ter beschikking gesteld.
Dit wordt door de leden ingevuld en binnengebracht bij de jeugdwerkgroep, al dan niet via de begeleiding van de ploeg.
De bestelling wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid, waarna de leden een verzoek tot betaling krijgen doorgestuurd.
Na betaling wordt de bestelling ingediend bij Netex. De levering gebeurt op de club, waar de leden verwittigd worden zodra hun bestelling kan opgehaald worden.

Voor verdere vragen kan u zich richten tot de begeleiding van uw ploeg, of tot de jeugdwerkgroep.

Corona update 29/07/2020

Beste OLSE’ers,

We kunnen er niet naast kijken: de Corona-situatie verslechtert alarmerend in het Antwerpse.  Nu de maatregelen van de Federale Overheid en Provincie aangescherpt zijn, is het nodig dat we onze activiteiten hieraan toetsen.

Gelet op de immer stijgende cijfers, en de daaraan verbonden risico’s, hebben we vanuit de Club beslist om naast de opgelegde stopzetting van activiteit tot 25/8 voor 18+ sporters, ook de voetbalactiviteiten van de jeugdspelers voorlopig stilleggen tot 21/8.

We zullen de situatie verder blijven volgen en evalueren al zeker tijdens het weekend van 15/8 of een opstart vanaf 21/8 mogelijk en toegelaten is.  Indien de situatie tussentijds gevoelig zou verbeteren, zullen we ook dan al evalueren of we deze beslissing kunnen bijsturen.

Alle samenkomsten in ploegverband zijn dus niet toegelaten.  Besef dat er op eender welke dergelijke samenkomst contact kan zijn met een besmet persoon.  Onthou dat er ook asymptomatische besmettingen voorkomen.  Het gaat hier niet om vingerwijzing, het gaat hier om zo goed mogelijk te kunnen informeren wanneer contacttracing zich opdringt.

We moeten al het mogelijke doen om een eventuele besmetting buiten de OLSE-familie te houden.  Zo beschermen we onszelf en hypothekeren we de voortzetting van voetbalactiviteiten op OLSE niet.

Maar vooral, we beschermen onze families, onze dierbaren, in de hoop dat we menselijke drama’s kunnen voorkomen, dat er niet nog slachtoffers vallen binnen onze OLSE-familie en daarbuiten.

We begrijpen dat dit voor veel van onze jeugdspelers een domper zal zijn op de vreugde, maar hopen dat iedereen begrijpt dat dit een noodzakelijke beslissing is om de gezondheid van ons allen maximaal te beschermen.

Sportieve groeten,

Namens OLSE Bestuur en Jeugdwerkgroep,

Stefan Jacobs                                                                  Christophe De Norre

Voorzitter a.i.                                                                  Jeugdvoorzitter

Aankondiging samenwerking OLSE VC Merksem & KSK Ekeren Donk

Officiële samenwerking met KSK Ekeren Donk

KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem zijn een samenwerkingsverband voor jeugdploegen aangegaan, conform de richtlijnen van de KBVB. Het samenwerkingsverband voor jeugdploegen is de handeling waarbij twee (of meerdere clubs) beslissen om in het komende seizoen gezamenlijk aan jeugdwerking tot en met U21 te doen.

Waarom gaan KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem een samenwerking aan?

 • KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem hanteren en bewaken dezelfde normen en waarden, waardoor de cultuur, uitstraling en omgeving van beide clubs zeer gelijkaardig zijn.
 • De positie en niveau van de jeugdwerking van beide clubs sluiten naadloos aan elkaar aan, zodat via een samenwerking beide clubs jeugdvoetbal kunnen aanbieden aan een brede doelgroep van voetballende jeugd. Beide clubs beschouwen hun jeugdwerkingen als 1 geheel.
 • KSK Ekeren Donk zal jeugdvoetbal op Provinciaal niveau en Gewestelijk niveau 3 aanbieden en enkel jeugdspelers van dat niveau selecteren en opleiden.
 • OLSE VC Merksem zal jeugdvoetbal op Gewestelijk niveau 1 & 2 aanbieden en enkel jeugdspelers van dat niveau selecteren en opleiden.  Uitzonderingen zullen tijdig tussen beide clubs besproken worden.
 • KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem kunnen door de samenwerking jeugdvoetballers via onderlinge uitwisseling op het niveau van de speler laten voetballen.
 • Indien er door omstandigheden een tijdelijk of definitief spelerstekort is binnen een team van één van de clubs, dan kan de andere club dit onmiddellijk tijdelijk of definitief aanvullen.    

Wat betekent dit voor beide clubs en hun leden?  

 • Alle jeugdspelers, toegewezen aan een van de clubs van het samenwerkingsverband, blijven toegewezen aan deze club, met alle reglementaire gevolgen van dien (betaling lidgeld, …), en blijven geacht te zijn opgeleid door deze club.
 • De clubs die deelnemen aan een samenwerkingsverband dienen elk afzonderlijk, onder hun clubbenaming, de ploegen in te schrijven die zij wensen te laten deelnemen aan de officiële competities. Elke club dient afzonderlijk te voldoen aan de verplichtingen i.v.m. het aantal in te schrijven ploegen.
 • Alle jeugdspelers toegewezen aan een van de clubs van het samenwerkingsverband mogen, voor zover zij voldoen aan de reglementaire kwalificatievereisten, opgesteld worden in een jeugdploeg die door een club van dit samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht.
 • Alle trainers van de deelnemende clubs mogen deze functie eveneens uitoefenen bij een andere club van het samenwerkingsverband.
 • Alle aangeslotenen, toegewezen aan een van de deelnemende clubs mogen, voor zover zij voldoen aan de reglementaire vereisten, optreden als terreinafgevaardigde, bezoekende afgevaardigde, geneesheer of verzorger voor een andere club van het samenwerkingsverband.
 • Alle goedgekeurde terreinen van de clubs van het samenwerkingsverband mogen gebruikt worden door alle ploegen van dit verband. De keuze van het terrein dient bij de inschrijving vermeld en mag, behoudens overmacht, niet gewijzigd worden in de loop van het seizoen.

Wat willen we nog meer, zodat de samenwerking een echte WIN/WIN is? 

 • Periodiek plannen van onderlinge oefenwedstrijden en speeldagen tussen senior- en jeugdploegen van beide clubs.
 • Inpassen van teamtrainingen van OLSE VC Merksem voor 15 augustus op de kunstgrasterreinen van KSK Ekeren Donk om de inzaaiperiode van de velden van OLSE VC Merksem te overbruggen.
 • Maximale deelname van OLSE VC Merksem jeugdteams aan het Gewestelijk wintertornooi van KSK Ekeren Donk.
 • Maximale deelname van Gewestelijke jeugdteams van KSK Ekeren Donk aan het jeugdtornooi OLSE VC Merksem.
 • Volgen van demotrainingen per leeftijdscategorie van KSK Ekeren Donk door jeugdtrainers OLSE VC Merksem en/of demotrainingen door KSK Ekeren Donk op locatie van OLSE VC Merksem.
 • Haalbaarheidsstudie van een gezamenlijk niet-voetbal evenement
 • Bekerwedstrijden jeugd en seniors (avond) laten doorgaan op goedgekeurde terreinen van OLSE VC Merksem en/of KSK Ekeren Donk

Sportieve Cel & Raad van bestuur                  Namens de Raad van Bestuur

KSK Ekeren Donk                                                           Olse Merksem VC