Aankondiging samenwerking OLSE VC Merksem & KSK Ekeren Donk

Officiële samenwerking met KSK Ekeren Donk

KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem zijn een samenwerkingsverband voor jeugdploegen aangegaan, conform de richtlijnen van de KBVB. Het samenwerkingsverband voor jeugdploegen is de handeling waarbij twee (of meerdere clubs) beslissen om in het komende seizoen gezamenlijk aan jeugdwerking tot en met U21 te doen.

Waarom gaan KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem een samenwerking aan?

 • KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem hanteren en bewaken dezelfde normen en waarden, waardoor de cultuur, uitstraling en omgeving van beide clubs zeer gelijkaardig zijn.
 • De positie en niveau van de jeugdwerking van beide clubs sluiten naadloos aan elkaar aan, zodat via een samenwerking beide clubs jeugdvoetbal kunnen aanbieden aan een brede doelgroep van voetballende jeugd. Beide clubs beschouwen hun jeugdwerkingen als 1 geheel.
 • KSK Ekeren Donk zal jeugdvoetbal op Provinciaal niveau en Gewestelijk niveau 3 aanbieden en enkel jeugdspelers van dat niveau selecteren en opleiden.
 • OLSE VC Merksem zal jeugdvoetbal op Gewestelijk niveau 1 & 2 aanbieden en enkel jeugdspelers van dat niveau selecteren en opleiden.  Uitzonderingen zullen tijdig tussen beide clubs besproken worden.
 • KSK Ekeren Donk en OLSE VC Merksem kunnen door de samenwerking jeugdvoetballers via onderlinge uitwisseling op het niveau van de speler laten voetballen.
 • Indien er door omstandigheden een tijdelijk of definitief spelerstekort is binnen een team van één van de clubs, dan kan de andere club dit onmiddellijk tijdelijk of definitief aanvullen.    

Wat betekent dit voor beide clubs en hun leden?  

 • Alle jeugdspelers, toegewezen aan een van de clubs van het samenwerkingsverband, blijven toegewezen aan deze club, met alle reglementaire gevolgen van dien (betaling lidgeld, …), en blijven geacht te zijn opgeleid door deze club.
 • De clubs die deelnemen aan een samenwerkingsverband dienen elk afzonderlijk, onder hun clubbenaming, de ploegen in te schrijven die zij wensen te laten deelnemen aan de officiële competities. Elke club dient afzonderlijk te voldoen aan de verplichtingen i.v.m. het aantal in te schrijven ploegen.
 • Alle jeugdspelers toegewezen aan een van de clubs van het samenwerkingsverband mogen, voor zover zij voldoen aan de reglementaire kwalificatievereisten, opgesteld worden in een jeugdploeg die door een club van dit samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht.
 • Alle trainers van de deelnemende clubs mogen deze functie eveneens uitoefenen bij een andere club van het samenwerkingsverband.
 • Alle aangeslotenen, toegewezen aan een van de deelnemende clubs mogen, voor zover zij voldoen aan de reglementaire vereisten, optreden als terreinafgevaardigde, bezoekende afgevaardigde, geneesheer of verzorger voor een andere club van het samenwerkingsverband.
 • Alle goedgekeurde terreinen van de clubs van het samenwerkingsverband mogen gebruikt worden door alle ploegen van dit verband. De keuze van het terrein dient bij de inschrijving vermeld en mag, behoudens overmacht, niet gewijzigd worden in de loop van het seizoen.

Wat willen we nog meer, zodat de samenwerking een echte WIN/WIN is? 

 • Periodiek plannen van onderlinge oefenwedstrijden en speeldagen tussen senior- en jeugdploegen van beide clubs.
 • Inpassen van teamtrainingen van OLSE VC Merksem voor 15 augustus op de kunstgrasterreinen van KSK Ekeren Donk om de inzaaiperiode van de velden van OLSE VC Merksem te overbruggen.
 • Maximale deelname van OLSE VC Merksem jeugdteams aan het Gewestelijk wintertornooi van KSK Ekeren Donk.
 • Maximale deelname van Gewestelijke jeugdteams van KSK Ekeren Donk aan het jeugdtornooi OLSE VC Merksem.
 • Volgen van demotrainingen per leeftijdscategorie van KSK Ekeren Donk door jeugdtrainers OLSE VC Merksem en/of demotrainingen door KSK Ekeren Donk op locatie van OLSE VC Merksem.
 • Haalbaarheidsstudie van een gezamenlijk niet-voetbal evenement
 • Bekerwedstrijden jeugd en seniors (avond) laten doorgaan op goedgekeurde terreinen van OLSE VC Merksem en/of KSK Ekeren Donk

Sportieve Cel & Raad van bestuur                  Namens de Raad van Bestuur

KSK Ekeren Donk                                                           Olse Merksem VC