Corona update 29/07/2020

Beste OLSE’ers,

We kunnen er niet naast kijken: de Corona-situatie verslechtert alarmerend in het Antwerpse.  Nu de maatregelen van de Federale Overheid en Provincie aangescherpt zijn, is het nodig dat we onze activiteiten hieraan toetsen.

Gelet op de immer stijgende cijfers, en de daaraan verbonden risico’s, hebben we vanuit de Club beslist om naast de opgelegde stopzetting van activiteit tot 25/8 voor 18+ sporters, ook de voetbalactiviteiten van de jeugdspelers voorlopig stilleggen tot 21/8.

We zullen de situatie verder blijven volgen en evalueren al zeker tijdens het weekend van 15/8 of een opstart vanaf 21/8 mogelijk en toegelaten is.  Indien de situatie tussentijds gevoelig zou verbeteren, zullen we ook dan al evalueren of we deze beslissing kunnen bijsturen.

Alle samenkomsten in ploegverband zijn dus niet toegelaten.  Besef dat er op eender welke dergelijke samenkomst contact kan zijn met een besmet persoon.  Onthou dat er ook asymptomatische besmettingen voorkomen.  Het gaat hier niet om vingerwijzing, het gaat hier om zo goed mogelijk te kunnen informeren wanneer contacttracing zich opdringt.

We moeten al het mogelijke doen om een eventuele besmetting buiten de OLSE-familie te houden.  Zo beschermen we onszelf en hypothekeren we de voortzetting van voetbalactiviteiten op OLSE niet.

Maar vooral, we beschermen onze families, onze dierbaren, in de hoop dat we menselijke drama’s kunnen voorkomen, dat er niet nog slachtoffers vallen binnen onze OLSE-familie en daarbuiten.

We begrijpen dat dit voor veel van onze jeugdspelers een domper zal zijn op de vreugde, maar hopen dat iedereen begrijpt dat dit een noodzakelijke beslissing is om de gezondheid van ons allen maximaal te beschermen.

Sportieve groeten,

Namens OLSE Bestuur en Jeugdwerkgroep,

Stefan Jacobs                                                                  Christophe De Norre

Voorzitter a.i.                                                                  Jeugdvoorzitter